O najuspešnijim izlagačima na ovogodišnjem Sajmu tehnike, 56. po redu, odlučivao je stučni žiri, u kome su bila dva profesora beogradskog Elektrotehničkog fakulteta – dr Milan Bebić i dr Radivoje Đurić, kao i tri profesora Mašinskog fakulteta – dr Branislav Živković, dr Pavao Bojanić i dr Dragan Milutinović

Dobitnici posebnog priznanja «KORAK U BUDUĆNOST«:

Oblast: INTEGRA – FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA

•GRINDEX d.o.o. Kikinda
za brusilicu za unutrašnje brušenje MBU 600

Oblast: TERMOTEHNIKA I PROCESNA TEHNIKA

•CENTROMETAL d.o.o. Croatia
za toplovodni kotao BIOTEC PLUS

•HONEX d.o.o. Beograd
za peć za sušenje elektroda za zavarivanje TP 20 D
Oblast: ELEKTROENERGETIKA

•FABRIKA MERNIH TRANSFORMATORA ZAJEČAR a.d., Zaječar
za  lakomontažnu stubnu trafostanicu „PENDA“ STS – 63

•ATB SEVER d.o.o.  Subotica
za pobudnu mašinu tip PS
Oblast: SAVREMENE TEHNOLOGIJE

•SR Servis elektronike Zvonko „D-Logic“, Požarevac
za total wireless reader

Dobitnici nagrade »KORAK U BUDUĆNOST» za vrhunska tehničko-tehnološka dostignuća:
Oblast: INTEGRA – FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA

•ENGEL AUSTRIA Gmbh, Austria
za sistem za proizvodnju ambalaže E-MOTION 940/220
Oblast: TERMOTEHNIKA I PROCESNA TEHNIKA

•HERZ ARMATUREN, Austria
za elektronsku termostatsku glavu
Oblast: ELEKTROENERGETIKA

•RPA DIGITAL REGULATORS, Russia
za sistem za pobudu ANIKRON TM-03