img_1783_mO značaju biznis inkubatora možda najbolje govori podatak da ih trenutno u svetu posluje oko tri hiljade. Evropski podaci su još bolji – preduzećima koja tek započinju svoj poslovni put oko hiljadu biznis inkubatora obezbeđuje kancelarijski prostor, infrastrukturu i savetodavne usluge.

Rezultate Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu na Sajmu tehnike predstavila je direktorka Gordana Danilović Grković:

– Veoma je važno da se mladima omogući da preko tehnoloških parkova razvijaju svoje inovacije. Za pet godina rada pokazali smo da imamo dobar instrument za podsticanje tehnološkog razvoja u Srbiji, naravno pod uslovom da on bude implementiran u više regiona. Ako smo do sada, iz našeg skučenog prostora, pomogli da se osnuje 35 kompanija, koje danas izvoze 70 odsto svoje proizvodnje, onda verujem da ćemo u novom Naučno-tehnološkom parku Zvezdara postići višestruko bolje rezultate.

Poslovno tehološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd d.o.o. uspostavljen je u partnerstvu četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu – Građevinskog, Mašinskog, Elektrotehničkog i Tehnološko-metalurškog, Opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju, a podržala ga je i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Oko 500 studenata prošlo je obuku o započinjanju sopstvenog biznisa, 150 mladih angažovano je u inkubatoru i u firmama-stanarima, razvijeno je 18 inovacija i osnovano pet poslovnih klastera. Među dosadašnjim članovima Inkubatora ističu se Strawberry energy, Byteout, Intercer, Aqua Crystal, TeleSkin, Trade Tech i drugi.