Udruženje za tržišne komunikacije Srbije na 57. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu dodelilo je Priznanja za promotivni nastup izlagača.
PRIZNANJE za USPEŠAN PROMOTIVNI NASTUP dobili su:

RAP – ING d.o.o, Ljubljana, Slovenija
NOPAL Lux d.o.o, Bačka Palanka
GRINDEX d.o.o, Kikinda
ATB SEVER d.o.o, Subotica
MIKRO KONTROL d.o.o, Beograd

Dobitnik PRIZNANJA za AKTIVACIJU i CELOVIT PROMOTIVNI NASTUP je

CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE, Beograd

SPECIJALNO PRIZNANJE za CELOVIT i KORPORATIVNO OBJEDINJEN PROMOTIVNI NASTUP dodeljen je:

Czech Trade – National Trade Promotion Agency of the Ministry of Industry and Trade of The Czech Republic

Prilikom izbora najuspešnijih izlagača, stručni žiri je ocenjivao kreativnost, funkcionalnost i izradu izložbenog prostora, promotivni materijal na štandovima, upotrebu interne i eksterne komunikacije na sajamskom nastupu, aktivnosti na štandu i u okviru pratećeg programa, kao i poslovnost i način komunikacije zaposlenih na izložbenom prostoru.

U žiriju Udruženja za tržišne komunikacije Srbije radili su:

Mirjana Milošević, menadžer marketinških plasmana RTS-a
Mila Batuta, savetnik u Sektoru za marketing JP PTT Saobraćaja „Srbija“
Sonja Dragojević, Corporate Affairs & Communications kompanije MMS Communications
Mirjana Milutinović, generalni sekretar UEPS-a