Do you need some money to plan for an upcoming event? Play casino games at casinoguy.ca and earn cash prizes. You will definitely enjoy it.

mst2013_img_1892_mKORAK U BUDUĆNOST, tradicionalna nagrada Međunarodnog sajma tehnike, na 57. manifestaciji dodeljena je u tri kategorije, a dobitnici su:

Oblast: INTEGRA

RAIS Ltd. Bulgaria
za CNC VERTICAL MACHINING CENTER-M550

Oblast: ELEKTROENERGETIKA

ATB SEVER d.o.o. Subotica
za motor za naftne bušotine i teške uslove rada, tipa: 2.SRZKIT 423Lk-6

Oblast: TERMOTEHNIKA I PROCESNA TEHNIKA

SOKO INŽINJERING, Beograd
za rashladni kaskadni sistem: RKS.RC-10/5

Posebnim priznanjem KORAK U BUDUĆNOST nagrađeno je deset izlagača u šest kategorija:

Oblast: DOMTEH

TEHNOEXPORT d.o.o. Inđija
za sifon sudopere Fi 60 sa inox rešetkastim umetkom

Oblast: INTEGRA

ENGEL AUSTRIA GmbH, Austrija
za mašinu za brizganje plastike, model VC 1800/300SPEX
ANGROS d.o.o. Trstenik
za hidraulički cilindar-kapsulu za hidraulične prese
ELTRAS IN d.o.o. Beograd
za „Roller Top“ transportni sistem sa inspekcijom pakovanja
BOSCH REXROTH AG
Mehatronic System Solution Handling DCL 108

Oblast: TELEKOMUNIKACIJE

ADV SMART SOLUTION, Beograd
za aplikaciju za slanje E-mail poruka

Oblast: ELEKTROENERGETIKA

INSTITUT MIHAJLO PUPIN, Beograd
za sistem za simulaciju i planiranje distribuirane mikro-mreže bazirane na obnovljivim izvorima energije
ANTEL CO d.o.o. Beograd
za odvodnik prenapona, tip MAA 198/LD3

Oblast: ME-RE-KO

NOVILOG d.o.o. Novi Sad
za digitalnu sondu za merenje spektra prirodnog gama zračenja u bušotinama, GR 312 S

Oblast: RASVETA

NOPAL LUX d.o.o. Novi Sad
za maske od dekorativnih materijala za modularni sistem INTERIO
O dobitnicima priznanja na ovogodišnjem Sajmu tehnike odlučivao je stručni žiri, koji je radio u sledećem sastavu:

Prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu – predsednik žirija
Prof. dr Dragan Milutinović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Branislav Živković, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Vesna Radojević, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Milan Bebić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Radivoje Đurić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu