1.Beogradski sajam ima pravo da prijavu za učestvovanje prihvati ili ne prihvati, a u pogledu veličine izložbenog prostora da je uveća ili umanji u zavisnosti od mogućnosti određivanja lokacije. Uvećanje, odnosno umanjenje izložbenog prostora može da iznosi do 20% od zvanično prijavljene površine izložbenog prostora.

2. Odluku o prihvatanju ili ne prihvatanju prijave za učestvovanje donosi Beogradski sajam u roku od 15 dana, računajući od dana prijema odnosno zavođenja prijave u arhivi Beogradskog sajma, o čemu pismeno obaveštava podnosioca prijave.

3. Ukoliko Beogradski sajam u roku određenom u tački 2. ovog člana Pravilnika ne obavesti podnosioca prijave o svojoj odluci, smatraće se da je prijava za učestvovanje prihvaćena.

4. Izlagač može da povuče podnetu prijavu za učestvovanje samo u roku do 15 dana pod uslovom da Beogradski sajam nije u međuvremenu potvrdio prijem i prihvatanje prijave za učestvovanje shodno tački 2. ovog člana Pravilnika.

5. U slučaju da podnetu prijavu za učestvovanje povuče posle navedenog roka, ili potvrde o prihvatanju prijave, izlagač je obavezan da plati Beogradskom sajmu zakupninu za prijavljeni izložbeni prostor, izlagačku upisninu, kao i ostale troškove nastale odustajanjem izlagača. Izuzetno, Beogradski sajam u opravdanim slučajevima može da oslobodi izlagača ove obaveze, u celini ili delimično.

6. U slučaju odustajanja izlagača Beogradski sajam zadržava pravo da slobodno raspolaže dodeljenim izložbenim prostorom koji je bio predmet zakupa.